Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thông Báo’ Category

Cổng thông tin của Tổ BM Ngoại BV Nhân Dân 115 đã được chuyển sang địa chỉ mới:

http://bmngoai115.wordpress.com

Đây là nơi cung cấp các bài giảng lý thuyết và lâm sàng, các  thông tin về quy trình và quy chế thực tập ngoại khoa, kết quả thực tập (và thi cữ) của các bạn sinh viên, đồng thời là một cầu nối, nơi các Thầy trong Tổ BM tiếp nhận các phản hồi của các bạn sinh viên để từ đó có những điều chỉnh hợp lý trong cách thức tổ chức việc dạy và học.

Các bạn sinh viên, sau khi đã kết thúc đợt thực tập, không còn vai trò là tác giả của blog sinhvienykhoa nữa, tuy nhiên các bạn vẫn có thể gửi phản hồi cho Tổ BM, hoặc là trực tiếp vào các bài trên blog, hoặc là vào hộp thư của Tổ BM (bmngoai115@gmail.com)

Read Full Post »

Trong thời gian qua, Tổ BM phát hiện một số sinh viên không trung thực trong việc thực hiện các chỉ tiêu lâm sàng. Thí dụ copy chỉ tiêu (bệnh án) của các bạn khác, copy một bài chuyên đề tiếng việt rồi cho nó là chuyên đề của mình. Việc này làm cho các bạn có thể trở thành các “nhà khoa học giả tưởng” trong tương lai đồng thời làm cho những sinh viên học hành nghiêm túc cảm thấy bất công.

Kể từ ngày 05-12-2011, Tổ BM sẽ trừ ngược lại số điểm tương đương của các chỉ tiêu (vào điểm thực hành mỗi tuần) nếu như:
1-Các chỉ tiêu bắt buộc (bệnh án và trực cấp cứu) không được thực hiện trong tuần. Trong trường hợp này, ngoài việc bị trừ (3 đ đối với BA và 1 đ đối với trực cấp cứu), Sv còn bắt buộc phải thực hiện bù vào tuần sau (nhưng không được tính điểm)
2-Có sự gian dối trong việc thực hiện các chỉ tiêu (thí dụ sao chép chỉ tiêu của bạn mình, thực hiện chuyên đề bằng cách cóp nhặt các bài tiếng việt khác…)

Chỉ tiêu tuần nào thì chỉ tính trong tuần đó. Hạn chót để thực hiện các chỉ tiêu của tuần được tính đến 0 h ngày thứ ba của tuần kế tiếp. Sáng ngày thứ tư, thư ký BM sẽ tổng kết các chỉ tiêu của tuần trước và không chấp nhận chỉ tiêu bổ sung nào nữa.

Read Full Post »

Trao đổi lại với tổ bộ môn về việc thực tập tại khoa Ngoại Lồng Ngực – Mạch máu của sinh viên Y3 thì Y3 vẫn đi thực tập tại khoa này trong vòng 1 tuần, và thầy Hùng sẽ xuống điểm danh đột xuất trong ngày, nếu vắng mặt 1 lần thì sẽ bị trừ 1 điểm cuối khóa. Hiện Y3 còn 2 tổ chưa đi thực tập tại khoa này, lịch thực tập như sau:

– Tuần 4 (28/11-4/12): Y2009B tổ 8

– Tuần 5 (5/12-11/12): Y2009A tổ 7

Read Full Post »

Ngày đầu tiên của đợt thực tập:
-Sinh viên tập trung tại giảng đường để nghe phổ biến quy chế thực tập
-Tổ trường phân công phòng bệnh, sắp xếp lịch trực cấp cứu, lịch kiến tập phẫu thuật/thủ thuật.
-Sinh viên chính quy lập một tài khoản wordpress để tường trình các chỉ tiêu lâm sàng trên blog
-Sau khi đã có tài khoản wordpress, tổ trưởng lập danh sách sinh viên kèm theo địa chỉ e-mail của mỗi sinh viên. Tổ BM sẽ dựa vào danh sách và e-mail để cấp quyến cho sinh viên viết và đăng bài trên blog.
-Tổ trưởng nhận bàn giao máy chụp hình

Quá trình thực tập:
-Mỗi buổi thực tập của sinh viên bao gồm ba phần: đầu buối là giao ban, giữa buổi là trình bệnh tại giường, cuối buổi là trình bệnh án. Mỗi buổi học đều có điểm danh và đánh giá cụ thể. Tổ trưởng có trách nhiệm giữ bảng đánh giá, trình cho Thầy Cô ký và cuối tuần nộp lại cho thư ký Tổ BM
-Bắt đầu từ niên học 2011-2012 việc điểm danh chỉ do Tổ trưởng phụ trách. Sinh viên vắng đầu buối hay cuối buổi được xem như đi trể hay về sớm, sinh viên vắng giữa buổi được xem như vắng đột xuất. Sinh viên nào đi trễ/về sớm hai lần hay vắng đột xuất một lần sẽ bị trừ một điểm cuối khóa.
-Mỗi tuần sinh viên sẽ phụ trách một phòng bệnh. Nhiệm vụ của sinh viên là nắm vững các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của các bệnh nhân trong phòng (ngày đầu tuần yêu cầu sinh viên nằm một bệnh nhân, cứ thế tăng dần đến ngày cuối tuần nắm 5 bệnh). Hằng ngày vào giữa buổi các Thầy được phân công phụ trách trình bệnh tại giường sẽ chọn ngẫu nhiên một sinh viên hay một bệnh phòng để nghe sinh viên trình bệnh. Trên cơ sở mà sinh viên trình bày, Thấy sẽ sửa sai và bổ sung cho sinh viên các kiền thức và kỹ năng lâm sàng cần thiết.
-Công việc giao ban đầu buổi sẽ do nhóm sinh viên trực ngày hôm trước trình bày, còn trình bệnh án cuối buổi sẽ do nhóm sinh viên tự phân công nhau
-Các đánh giá đầu buổi (giao ban), giữa buổi (trình bệnh án) và cuối buổi (trình bệnh tại giường) là đánh giá chung cho tập thể
-Trong một tuần, ngoài việc phụ trách một bệnh phòng, sinh viên có một ngày trực cấp cứu và một buổi kiến tập phẫu thuật/thủ thuật.
-Sinh viên CT2, Y2 sẽ có một tuần thực tập tại Khoa Niệu và một tuần thực tập tại Khoa Lồng ngực-Mạch máu, còn các tuần còn lại sẽ thực tập tại Khoa Ngoại TQ (tổ trưởng có trách nhiệm phân công sinh viên luân phiên đến thực tập tại các khoa nói trên). Các đối tượng sinh viên còn lại sẽ có một ngày thực tập tại khoa Lồng ngực-Mạch máu (tổ trưởng liên lạc với Thầy Cao Văn Thịnh) để Thầy sắp xếp một ngày thuận tiện).
-Chất lượng thực tập hàng tuần của sinh viên thể hiện bằng điểm thực hành. Điểm thực hành hàng tuần của sinh viên được tính như sau:

Chỉ tiêu

Đánh giá A

Đánh giá B

Đánh giá C

Bệnh án

3

2

1

Trực cấp cứu (*)

1

x

x

Thực hành (*)

1

x

x

Tập thể

2

1

0

Chuyên đề

2

1

0

Trắc nghiệm (*)

1

x

x

Tổng cộng

10

Ghi chú: (*): chỉ tiêu “chấp nhận” hay “không chấp nhận”
_Tiêu chuẩn chuẩn chấp nhận chỉ tiêu trực cấp cứu: đúng giờ, có một ca khâu vết thương và có một ca lâm sàng hoàn chỉnh (có khám bệnh, có theo dõi, có kiến tập phẫu thuật). Chú ý: từ giữa đợt thực tập trở đi, các ca viêm ruột thừa sẽ không được tính.
_Tiêu chuẩn chấp nhận chỉ tiêu thực hành: có khám bệnh, có kiến tập từ đầu đến cuối và chứng minh được bản thân hiểu quá trình phẫu thuật/thủ thuật.
-Những chỉ tiêu lâm sàng và chuyên đề không có ảnh minh họa sẽ bị đánh giá giảm một bậc (trừ sinh viên chuyên tu được cho phép thực hiện chỉ tiêu trên giấy).
-Tiêu chuẩn chấp nhận chỉ tiêu trắc nghiệm: trúng từ 80% trở lên (đối với sinh viên chuyên tu là 50% trở lên)

Tổ BM khuyến khích các bạn sinh viên chính quy tường trình các chỉ tiêu bằng điện tử (blog). Việc tường trinh các chỉ tiêu bằng điện tử là không bắc buộc. Các bạn có thể tường trình các chỉ tiêu bằng viết tay. Tuy nhiên, chỉ tiêu viết tay của sinh viên chính quy sẽ được áp dụng nguyên tắc “hạ một bậc đánh giá” nếu không có hình ảnh minh họa.

Các mẩu chỉ tiêu đã được in sẵn trên giấy (Tổ trường tải các mẩu này về rối photocopy cho các bạn). Đối với các chỉ tiêu phải tường trình trên blog, cũng có sẵn các mẫu tường trình trực cấp cứu, tường trình chỉ tiêu thực hành, bệnh án tiền phẫu, bệnh án hậu phẫu… (sinh viên copy vào bài viết của mình). Để biết cách viết bài trên blog, các bạn xem phần hướng dẫn.

-Cuối tuần, thư ký Tổ BM sẽ thu các chỉ tiêu lâm sàng và lên bảng điểm thực hành của tuần đó. Sinh viên nào không nộp các chỉ tiêu thì chỉ tiêu đó sẽ không được tính vào điểm thực hành của tuần đó

Quy định về việc sử dụng máy chụp hình và các phương tiện trình chiếu:
-Để nâng cao chất lượng thực tập, các bạn sinh viên được trang bị máy chụp hình và các phương tiện trình chiếu (laptop, máy chiều).
-Tổ trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp về việc bảo quản các thiết bị này. Vào đầu khóa, tổ trưởng sẽ nhận bàn giao máy chụp hình. Mỗi ngày, tổ trưởng sẽ kiểm tra máy, sao lưu các hình ảnh và video trong máy vào đúng nơi (trang web) mà tổ BM quy định để các bạn sinh viên sử dụng chung các ảnh và video này vào mục đích thực tập lâm sàng, giao máy cho nhóm sinh viên trực trong ngày và nhận lại máy vào sáng ngày hôm sau.
-Trước khi giao ban và trình bệnh án, tổ trưởng chuẩn bị sẵn laptop, máy chiếu, các bài thuyết trình, hình ảnh, video minh họa…
-Các bạn lưu ý khi sử dụng máy chụp hình: không chụp trực diện mặt bệnh nhân (nếu chụp phải tô đen hai mắt), không chụp các bộ phận nhạy cảm của cơ thể (trừ trường hợp bắt buộc thí dụ như chụp trĩ, áp-xe hậu môn…). Khi đưa các ảnh và video lên mạng, tổ trưởng sẽ chịu trác nhiệm hoàn toàn về nội dung của chúng.

Cuối khóa:
-Tổ BM chỉ tổ chức thi cuối khóa sau khi sinh viên đã hoàn tất các chỉ tiêu lâm sàng
-Thi cuối khóa bao gồm thi kỹ năng và thi vấn đáp. Tổ trưởng có trách nhiệm lên danh sách các biên bản chấm thi kỹ năng và vấn đáp đồng thời in các mẫu bệnh án thi để phát cho các bạn
-Tổ trưởng lập danh sách sinh viên vắng mặt trong suốt đợt thực tập
-Tổ BM khuyến khích mỗi tổ trưởng viết một bài cảm nhận, nhận xét hay góp ý để góp phần nâng cao chát lượng giảng dạy và thực tập tại BV 115

Điểm cuối khóa:
-Điểm cuối khóa của sinh viên được tính như sau:
Điểm cuối khóa=[Điểm thực hành + Điểm thi kỹ năng+(Điểm thi vấn đáp x 2)]/4 + Điểm cộng/trừ
Điểm thực hành cuối khóa= trung bình cộng của điểm thực hành các tuần
Điểm cộng/trừ: Tổ trưởng, nếu hoàn thành đúng chức trách, được cộng một điểm; đi trể/về sớm hai lần hoặc vắng đột xuất một lần: trừ một điểm
-Trong vòng một tuần kể sau khi thi cuối khóa, Tổ BM sẽ công bố điểm cuối khóa. Sau một tuần công bố điểm cuối khóa mà không có thắc mắc hay khiếu nại từ sinh viên, Tổ BM sẽ gửi bảng điểm về BM Ngoại.

Read Full Post »