Feeds:
Bài viết
Bình luận

Archive for the ‘Thực hiện thủ thuật châm sóc bệnh nhân’ Category

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên BN:Phạm Thị G.

Tuổi: 70

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Củ Chi

Khoa: Ngoại tổng quát

Thủ thuật thực hiện: cắt 2 mũi chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiện: 18/06/2012

Mô tả các bước tiến hành

-Chuẩn bị bệnh nhân:

Cho BN nằm ngửa, hít thở đều

Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương (dựa vào độ lành của vết thương, tính chất dịch)
Photobucket

-Chuẩn bị dụng cụ:

Bộ dụng cụ vô khuẩn: 2 kelly, 1 chum inox, 1 kiềm cắt chỉ thép,gòn gạc vô khuẩn

Dung dịch sát khuẩn Povidine

Băng keo
Photobucket

– Lấy cục máu đông quanh chân chỉ và sát trùng vết thương và vùng da xung quanh bằng dung dịch Povidine
Photobucket

-Dùng 2 kelly kẹp 2 bên của 1 chân mũi chỉ thép
Photobucket

-Dùng kiềm cắt chỉ thép cắt đoạn chỉ thép giữa hai kelly. ( chú ý mũi kiềm khi cắt tránh làm tổn thương vùng da phía dưới )

-Xoay kelly để làm đứt chỉ thép, rồi uốn hình liềm cho chỉ thép để dễ rút ra và hạn chế làm tổn thương các mô phía dưới mũi chỉ hay làm đau BN
Photobucket

Dùng kelly rút chỉ thép, chú ý quan sát sắc mặt BN
Photobucket

-Thực hiện tương tự với mũi chỉ thứ 2

-Vệ sinh sát khuẩn vết thương

-Băng lại vết thương và dọn dẹp

Kinh nghiệm rút ra:
Các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ

Read Full Post »

I.HÀNH CHÍNH:

Họ tên BN:Phạm Thị G.     Nữ      70 tuổi

Địa chỉ: Củ Chi.

II.MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiên:18/6/2012

Tiến hành kỹ thuật:

Chuẩn bị BN:Cho BN nằm ngửa ,hít thở đều.

Bộc lộ vết thương ,đánh giá vết thương (dựa vào độ lành vết thương ,tính chất dịch)

Chuẩn bị dụng cụ:

2 kelly ,1 chum inox , 1 kiềm cắt chỉ thép ,  gòn gạc vô khuẩn . Dung dịch sát khuẩn Povidine.Băng keo.

Lấy cục máu đông quanh chân chỉ và sát trùng vết thương +vùng da xung quanh bằng dung dịch Povidine.

Dùng 2 kelly kẹp 2 bên của 1 chân mũi chỉ  thép.

Dùng kiềm cắt chỉ thép cắt đoạn chỉ thép giữa 2 kelly (Chú ý:tránh làm tổn thương vùng da phía dưới).

Xoay kelly để làm đứt chỉ thép , rồi uốn hình liềm cho chỉ thép dễ rút ra và hạn chế tổn thương các mô phía dưới mũi chỉ hay làm đau BN.

Dùng kềm kelly rút chỉ thép ,chú ý quan sát nét mặt BN.

Thực hiện tương tự mũi chỉ thứ 2

Vệ sinh lại vết thương ,băng vết thương và dọn dẹp.

Kinh nghiệm rút ra:Tuân thủ quy tắc vô khuẩn ,đánh giá vết thương trước khi cắt.

 

Read Full Post »

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên BN:Phạm Thị G.                                     Tuổi: 70                        Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Củ Chi

Khoa: Ngoại tổng quát

Thủ thuật thực hiện: cắt 2 mũi chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiện: 18/06/2012

Mô tả các bước tiến hành

-Chuẩn bị bệnh nhân:

Cho BN nằm ngửa, hít thở đều

Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương (dựa vào độ lành của vết thương, tính chất dịch)

-Chuẩn bị dụng cụ:

Bộ dụng cụ vô khuẩn: 2 kelly, 1 chum inox, 1 kiềm cắt chỉ thép,gòn gạc vô khuẩn

Dung dịch sát khuẩn Povidine

Băng keo

– Lấy cục máu đông quanh chân chỉ và sát trùng vết thương và vùng da xung quanh bằng dung dịch Povidine

-Dùng 2 kelly kẹp 2 bên của 1 chân mũi chỉ thép

-Dùng kiềm cắt chỉ thép cắt đoạn chỉ thép giữa hai kelly. ( chú ý mũi kiềm khi cắt tránh làm tổn thương vùng da phía dưới )

 

-Xoay kelly để làm đứt chỉ thép, rồi uốn hình liềm cho chỉ thép để dễ rút ra và hạn chế làm tổn thương các mô phía dưới mũi chỉ hay làm đau BN

-Dùng kelly rút chỉ thép, chú ý quan sát sắc mặt BN

-Thực hiện tương tự với mũi chỉ thứ 2

-Vệ sinh sát khuẩn vết thương

-Băng lại vết thương và dọn dẹp

Kinh nghiệm rút ra:
Các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ

 

Read Full Post »

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên BN:Phạm Thị G.                                     Tuổi: 70                        Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Củ Chi

Khoa: Ngoại tổng quát

Thủ thuật thực hiện: cắt 2 mũi chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiện: 18/06/2012

Mô tả các bước tiến hành

-Chuẩn bị bệnh nhân:

Cho BN nằm ngửa, hít thở đều

Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương (dựa vào độ lành của vết thương, tính chất dịch)

-Chuẩn bị dụng cụ:

Bộ dụng cụ vô khuẩn: 2 kelly, 1 chum inox, 1 kiềm cắt chỉ thép,gòn gạc vô khuẩn

Dung dịch sát khuẩn Povidine

Băng keo

– Lấy cục máu đông quanh chân chỉ và sát trùng vết thương và vùng da xung quanh bằng dung dịch Povidine

-Dùng 2 kelly kẹp 2 bên của 1 chân mũi chỉ thép

-Dùng kiềm cắt chỉ thép cắt đoạn chỉ thép giữa hai kelly. ( chú ý mũi kiềm khi cắt tránh làm tổn thương vùng da phía dưới )

-Xoay kelly để làm đứt chỉ thép, rồi uốn hình liềm cho chỉ thép để dễ rút ra và hạn chế làm tổn thương các mô phía dưới mũi chỉ hay làm đau BN

-Dùng kelly rút chỉ thép, chú ý quan sát sắc mặt BN

-Thực hiện tương tự với mũi chỉ thứ 2

-Vệ sinh sát khuẩn vết thương

-Băng lại vết thương và dọn dẹp

Kinh nghiệm rút ra:
Các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ

Các điểm cần lưu ý khi cắt và rút chỉ để tránh gây đau không cần thiết cho BN

Read Full Post »

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên BN:Phạm Thị G. _ Tuổi: 70 _ Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Củ Chi

Khoa: Ngoại tổng quát _ phòng 420

Thủ thuật thực hiện: cắt chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiện: 9g00, 18/06/2012

Mô tả các bước tiến hành

Chuẩn bị bệnh nhân: cho BN nằm ngửa, hít thở đều

Chuẩn bị dụng cụ: 2 kiềm kelly, gòn gạc, povidine, 1 kiềm cắt thép, băng keo

Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương (dựa vào độ lành của vết thương, tính chất dịch)

Sát trùng vết thương bằng povidine

Dùng 2 kelly kẹp 2 chân của chỉ thép

Dùng kéo cắt đoạn chỉ thép giữa. Không cắt vào đoạn ống nhựa.

Xoay kelly để làm đứt chỉ thép, rồi uốn hình liềm cho chỉ thép để dễ rút ra và hạn chế đau hay tổn thương cho BN

Dùng kelly rút chỉ thép, chú ý quan sát sắc mặt BN

Vệ sinh sát khuẩn vết thương

Băng lại vết thương và dọn dẹp

Kinh nghiệm rút ra:
_Các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ

_Biết các điểm cần lưu ý khi cắt rút chỉ để tránh gây đau không cần thiết cho BN

_Tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn

Read Full Post »

I. HÀNH CHÍNH
Họ tên:Phạm Thị G.                          Tuổi: 70                           Giới tính: Nữ
Địa chỉ:  Củ Chi
Khoa: Ngoại tổng quát
Thủ thuật thực hiện: cắt chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:
Ngày thực hiện: 18/06/2012
Mô tả các bước tiến hành
– Chuẩn bị bệnh nhân, cho BN nằm ngửa
– Chuẩn bị dụng cụ: 2 kiềm kelly, gòn gac, povidine, 1 kiềm cắt thép, băng keo
-Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương(độ lành-dịch tụ hay viêm nhiểm bề mặt không)

-Sát trùng vết thương bằng dd povidine

-Dùng 2 kelly kẹp 2 chân của chỉ thép. Sau khi cố định 1 đầu chỉ bằng kelly, ta buông tay ra dùng kéo cắt đoan chỉ thép giữa hai kelly, lưu ý không cắt vào đoạn ống nhựa bảo vệ.

-Tiếp đó ta dùng 2 kelly xoay nhẹ đoạn cắt để làm đứt chỉ thép, sau đó nắn lại đoạn cong của chỉ thép tạo thành hình liềm để dễ rút chỉ ra và không gây đau, tổn thương cho BN. Khi rút nên quan sát trạng thái phản ứng-nét mặc của bệnh nhân.

-Sát khuẩn lại vết thương.
-Băng lại vết thương. Dọn dẹp dụng cụ.

III.Kinh nghiệm rút ra:-Quan sát các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ
-Biết các điểm cần lưu ý khi cắt rút chỉ thép để tránh gây đau không cần thiết cho BN

Read Full Post »

I. HÀNH CHÍNH

Họ tên:Phạm Thị G.                           Năm sinh: 1942 (70 tuổi)

Giới tính: Nữ

Địa chỉ:  Củ Chi

Khoa: Ngoại tổng quát

Thủ thuật thực hiện: cắt chỉ thép

II. MÔ TẢ THỦ THUẬT:

Ngày thực hiện: 18/06/2012

Mô tả các bước tiến hành

Chuẩn bị bệnh nhân: bệnh nhân nằm ngửa

Chuẩn bị dụng cụ: 2 kiềm kelly, gòn gạc, povidine, 1 kiềm cắt thép, băng keo

Bộc lộ vết thương, đánh giá vết thương (dựa vào độ lành của vết thương, tính chất dịch)

Sát trùng vết thương bằng povidine

Dùng 2 kelly kẹp 2 chân của chỉ thép và dùng kéo cắt đoạn chỉ thép giữa. Không cắt vào đoạn ống nhựa.

Xoay kelly để làm đứt chỉ thép, rồi uốn hình liềm cho chỉ thép để dễ rút ra và hạn chế đau hay tổn thương cho bệnh nhân

Dùng kelly rút chỉ thép, chú ý quan sát sắc mặt bệnh nhân

Vệ sinh sát khuẩn vết thương

Băng lại vết thương và dọn dẹp

Kinh nghiệm rút ra:

  • Các bước cắt chỉ thép, đánh giá vết thương để có quyết định cắt chỉ
  • Biết các điểm cần lưu ý khi cắt rút chỉ để tránh gây đau không cần thiết cho BN
  • Tuân thủ các nguyên tắc vô khuẩn

Read Full Post »

Older Posts »